فرم همکاری و کمک مالی
نام و نام خانوادگی:

میزان تحصیلات:

سن:

شغل:

محل کار:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

آدرس:تخصص و مهارت خود را ذکر نمایید:
تدریس
اعطای امکانات به مرکز
همکاری در زمینه ارتباطات
انجام امور تدارکاتی
همکاری در زمینه ایاب و ذهاب

در صورت نیاز زمینه های دیگر همکاری را بیان کنید:اینجانب

مایل هستم مبلغ
توجه : مبلغ به ریال وارد شودنحوه پرداخت ماهیانه:
واریز به شماره حساب بانکی
واریز به شماره کارت(کارت به کارت)
پرداخت حضوری با مراجعه به موسسه آفرینش لبخند
تحویل به نماینده موسسه در محل تعیین شده